El GDG Lleida es el Grupo de Desarrolladores oficial de Google en Lleida.

Nou projecte en el que col.laborem: Taller de creació d’edificis i llocs de cooperació internacional en 3D per a Google Earth

| domingo, 14 de julio de 2013
Taller de creació d’edificis i llocs de cooperació internacional en 3D 
per a Google Earth i Liquid GalaxyIntroducció
Es tracta de fer un taller d’estiu per a joves a on es crein mitjançant una
aplicació de 3 dimensions (Google Sketchup Make) diferents edificis i llocs on es duen a terme diferents projectes de cooperació internacional arreu del món finançats per la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat i de l’Ajuntament de Lleida.

El taller
Aquest taller conforma part del treball transversal realitzat entre la Regidoria de
Drets Civils, Cooperació i Igualtat i Joventut, amb l’objectiu de crear consciència
crítica ciutadana vers els valors de solidaritat i justícia social, potenciant les accions de sensibilització i educació per al desenvolupament de la ciutadania (en especial el treball en l’àmbit educatiu).


El taller conté els següents objectius específics:

- Donar a coneixer els diferents  programes i projectes de cooperació, tant
municipals com els proposats per les ONGD locals realitzats en diferents indrets
del món.

- Crear els  continguts per Google Earth, en aquest cas edificis i llocs en 3d,
entrant al Google Earth les creacions per a que tothom les pugui veure des de
arreu del mòn.

- Dinamitzar la comunicació del que es realitzi mitjançant les eines d'internet, creant un blog ( http://sketchup3dsolidari.blogspot.com.es/) i una plana a Facebook i pujant les fotos a l'event en Google +

La metodologia per a la realització consisteix en que els joves, partint d’un
doble interès des de la perspectiva tècnica i de la cooperació internacional,
interaccionen amb un ordinador i una aplicació per a la creació dels edificis i
llocs.

Diàriament els joves rebran una visita d’una de les ONG de les quals es recrea
en 3D el seu projecte, amb l’objectiu de conèixer més a fons l’acció.


El curs el realitzaran integrants del GDG Lleida.


Edificis del Parc Científic de Lleida aixecats en 3D en anteriors cursets:Més informació de la regidoria a:
REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT
ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Pl. Ereta,8 3a planta
25002 Lleida
Telèfon: 973/700457 · Fax: 973/700494
http://www.paeria.es/dcci
cooperacio@paeria.es